آدرس :تهران - ضلع شرقی پل سید خندان، اول 45 متری رسالت، نبش ابوذر غفاری _ تلفن : 22862018 در 10 خط

بخش الکتروفورز و کروماتوگرافی

بخش الکتروفورز و کروماتوگرافی


این بخش مجهز به دستگاه الکتروفورز و کروماتوگرافیHPLC  میباشد که تکنیک های الکتروفورز و کروماتوگرافی را به طور تخصصی انجام می دهد.
 الکتروفورز:
الکتروفورز پروتئین
الکتروفورز هموگلوبین
الکتروفورز لیپوپروتئین
سنجش Hb-A2
کروماتوگرافی:
کروماتوگرافی اسیدهای آمینه مانند تیروزین، فنیل آلانین، آلانین،هموسیستین و ...
اندازه گیری سطح داروها و مواد مخدر

درباره ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی رسالت(رویال تهران) با فضای بسماحت 500 متر و کارشناسان متخصص خود آماده ارائه خدمات به سازمانهای و ادارجات و شرکتهای خصوصی و دولتی می باشد. قابل توجه هست آزمایشگاه بیمارستان رسالت عضو موسسات کنترل کیفیت اروپاست.

ما را دنبال کنید:

تماس

آدرس :تهران - ضلع شرقی پل سید خندان، اول 45 متری رسالت، نبش ابوذر غفاری

تلفن : 22862018 در 10 خط
فکس : 22897319

نقشه آزمایشگاه


bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow